Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/08/2009

E mërkurë, 19 August, 2009