Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/10/2008

E djelë, 19 October, 2008