Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/10/2016

E mërkurë, 19 October, 2016