Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/10/2010

E mërkurë, 20 October, 2010