Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/07/2010

E mërkurë, 21 July, 2010