Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/10/2009

E mërkurë, 21 October, 2009