Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/09/2008

E hënë, 22 September, 2008