Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/10/2008

E mërkurë, 22 October, 2008