Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/10/2008

E hënë, 27 October, 2008