Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/06/2010

E hënë, 28 June, 2010