Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/10/2009

E mërkurë, 28 October, 2009