Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/10/2008

E mërkurë, 29 October, 2008