Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/06/2010

E mërkurë, 30 June, 2010