Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 31/10/2012

E mërkurë, 31 October, 2012