Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/10/2019

E mërkurë, 2 October, 2019