Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/10/2020

E hënë, 19 October, 2020