Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/07/2020

E hënë, 20 July, 2020