Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/06/2020

E hënë, 22 June, 2020