Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/10/2019

E mërkurë, 23 October, 2019