Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/06/2020

E mërkurë, 24 June, 2020