Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/10/2019

E mërkurë, 30 October, 2019