Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

  • Δεν φοβόμαστε-ενημερωνόμαστε (νοηματική) 

https://youtu.be/qi_fm7hwJXE

  • Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω (νοηματική)

https://youtu.be/ULfEGUJvn8M

  • Πώς καθυστερούμε τη διασπορά του ιού (νοηματική)

https://youtu.be/ulfWlwZOUvM