Χάρτες αποχιονισμού οδικού δικτύου

 

Χειμερινή Περίοδος 2018-2019

Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf) 

Περιφέρεια Ηπείρου

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 20-12-2018 χάρτης διοικητικών ορίων  
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 60X80 20-12-2018 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 08-01-2019 χάρτης διοικητικών ορίων  
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60X80 08-01-2019 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 14-02-2019 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 14-02-2019 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Αττικής

 
 

Χειμερινή Περίοδος 2017-2018

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Κρήτης

 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: